Menu
A+ A A-

Serdecznie witamy na stronie Lavaris Lake

WSZYSTKO POCHODZI Z WODY...

ZALETY PRODUKTÓW W KILKU SŁOWACH 
Biologicznie przemyślane i wartościowe ekologicznie produkty Lavaris Lake są absolutnie jedyne w swoim rodzaju pod względem działania i funkcji. Efekty mają długotrwały charakter! Wszystkie produkty Lavaris Lake działają według tej samej zasady: naturalne mechanizmy, które w funkcjonują w nieskażonych wodach i są odpowiedzialne za oczyszczanie i stabilność jakościową wody, zostają ponownie wprawione w ruch. Wody otrzymują pomoc dla samopomocy.

Wszystkie produkty Lavaris Lake są zgodne z obowiązującym prawem - nową Ustawą o Chemikaliach i Dyrektywą 98/8/WE o obrocie produktami biobójczymi! Artykuły sprawdziły się pozytywnie przy uzdatnianiu wody pitnej, sanacji wód powierzchniowych i w akwakulturach (hodowla ryb)! Skuteczność  i zaawansowana myśl technologiczna produktów asortymentu Lavaris Lake została potwierdzona przez ośrodek badawczy Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych bmb+f.

...I WSZYSTKO DO WODY POWRACA.

Login or Register